The Pang-motivate Weekly Planner Pads

Sold Out

Design

Product Details

Tita Witty’s Weekly Planner Pads were made especially for you na ayaw ng date at commitment—pagdating lang naman sa planner, ikaw naman.

Designed to motivate you with Tita Witty’s encouraging words, these weekly pads have 60 pages each.

Size: 9.65 x 6.89 inches. I hope you appreciate ng exactness. 

Choose from two designs, kung alin ang mas makakapagpagising sa'yo sa realidad: 

1. Kailangan mong pumasok sa opisina. Hindi ikaw ang nawawalang anak ng hari at reyna.

2. One exhausting day, I asked myself, "Ito na lang ba gagawin ko sa buhay ko?" Sabi ng boss ko, "Of course not! Ito pa o."

  • Who's Tita Witty?

  • Reviews

View More