The 2015 Pag-ibig Calendar

Ito lang ang kalendaryong may puso!!! 12 na puso, to be exact!