The Showbiz Notepad

₱90.00

Ang notepad para sa mga kailangang magising sa realidad! 5 x 5 inches ito kaya pwedeng sulatan nang higit sa isang phone number. May 50 sheets para...