The Unboxing Notepad

Sold Out

Ang notepad para sa mga mahilig umorder! 5 x 5 inches ito kaya pwedeng sulatan nang higit sa isang phone number. May 50 sheets para pwede mong sula...