The Jump Rope Notepad

Sold Out

Product Details

Ang notepad para sa mga laging nagce-celebrate ng life with a cake!

5 x 5 inches ito kaya pwedeng sulatan nang higit sa isang phone number. May 50 sheets para pwede mong sulatan ng more than 100 na phone numbers. Malay ko kung 'yun ang trip mong isulat.

Order now!

  • Who's Tita Witty?

  • Reviews

View More