Get the Calendar 2023 for only P100 when you buy a Planner, Slumbook, or The Missing Princess Notebook!

The i-CC na yan Notepad

Sold Out

Product Details

Ang notepad para sa mga gigil!

5 x 5 inches ito kaya pwedeng sulatan nang higit sa isang phone number. May 50 sheets para pwede mong sulatan ng more than 100 na phone numbers. Malay ko kung 'yun ang trip mong isulat.

Order yours now!

  • Who's Tita Witty?

  • Reviews

View More