The “Bakit ko ba kailangang magpaalam kapag hindi ako papasok sa trabaho eh ang laki-laki ko na?” Meeting Pad (Pink)

₱280.00

Your most-liked Tita Witty jokes about the masalimuot corporate world now come in a meeting pad! Siguradong sisipagin kang mag-notes kapag ito ang ...