The Missing Princess Desk Calendar 2023

Sold Out

Product Details

Alam kong may kalendaryo ka sa laptop, sa phone, sa email, at kung saan-saan pa pero ito lang ang kalendaryong daramayan ka at hindi mandaramay sa'yo.

The “The Kailangan mong pumasok sa opisina. Hindi ikaw ang nawawalang anak ng hari at reyna." Desk Calendar 2023 features some of Tita Witty’s most-liked jokes about work!

Pwede mo ring sulatan ng important dates sa likod. Or non-important dates—hindi kita pakikialamanan kung 'yun ang gusto mo. Stressed ka na nga, dadagdagan ko pa ba?

  • Who's Tita Witty?

  • Reviews

View More